2. Betaalbaar


Betaalbaar


Bij een klassieke uitvaart hebben nabestaanden niet steeds een volledig zicht op het prijskaartje en hebben daarbij soms weinig inspraak.


Vaak wordt geen offerte gevraagd en goedkope alternatieven worden niet spontaan voorgesteld. Een uitvaart is voor de meeste mensen een serieuze hap in het budget en vaak moeten nabestaanden zich zelfs financieel pijn doen voor een “sociaal aanvaarde” (lees: om “voor het oog van de mensen “ een aanvaardbare uitvaart te organiseren).


Doodgewoon wil de uitvaart, rekening houdend met de financiële draagkracht van nabestaanden, desgewenst zo klein mogelijk houden. Wie meer armslag heeft, kan dat desgewenst zelf ruim invullen.


Onze facturen achteraf zijn ook heel transparant. Zo gebruiken we geen eenheidstarieven, maar nemen we de werkelijk gepresteerde uren aan dienstverlening.